Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

dattebayoo
0273 7165 500
dattebayoo
9951 b2a6 500
dattebayoo
Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety.
— Marek Hłasko
dattebayoo
1007 03c5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viathealex thealex
dattebayoo
0301 aa0e
Reposted frommaking-love making-love viaIriss Iriss
dattebayoo
  Co dzieje się z ludźmi, którym wyczerpie się zdolność czekania ?
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viaawakened awakened
dattebayoo
5690 dce2
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaawakened awakened
dattebayoo
dattebayoo
7671 dd0d 500
Reposted bysoulbreakerSurvivedGirlallyouneedissoupemaljaduuuliczekoladowezatracenieszmayaura-lunarissamozatrucieButWhyeffacedsaudadeyehSchuyler
dattebayoo
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viaawakened awakened
dattebayoo
7612 1fb4 500
rrrrr
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaonsen onsen
dattebayoo
Reposted bydianka66pl-anetaebucoffeebitchdzaspy

April 13 2014

dattebayoo
Reposted fromrachelinajolie rachelinajolie viawiks wiks
dattebayoo
3932 0ce0
Reposted fromwindingroads windingroads viawiks wiks

January 24 2014

dattebayoo
8166 7eb7 500

December 05 2013

dattebayoo
1000 948e

November 03 2013

dattebayoo
0341 a575
:)
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viapanickiller panickiller

October 01 2013

dattebayoo
3688 bcb4 500
Reposted fromtygrysek tygrysek viawariatka wariatka
dattebayoo
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viapanickiller panickiller

September 11 2013

dattebayoo
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viaprimordium primordium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl